Ilmanjakolaitteet

Laaja ilmanjakolaitteiden valikoima sisältää katto- ja seinähajottajat, säleiköt, syrjäyttävät päätelaitteet sekä muut tarvittavat tuotteet tuloilmanjakoon ja poistoilmalle.

Kattolaitteet

Lindabin kattohajottimien tuoteperheiden Versio, Formo ja Integra tuotteita käytetään tyypillisesti toimisto- ja liiketiloissa, missä ilman liikenopeudet oleskeluvyöhykkeellä tulee olla matalat. Kattohajottajien tuoteperheistä löytyy erilaisiin käyttötarkoituksiin ja asennustapoihin soveltuvat mallit.

Kattolaitteet näkyvään asennukseen

Lindabin näkyvän asennuksen kattolaitteita käytetään normaalisti kohteissa, joissa ei ole kanavia ja liitäntälaatikoita peittäviä alakattoja. Hajottajat soveltuvat sekoittavan ilmanjaon järjestelmiin toimistoissa, ravintoloissa, kouluissa ja vastaavissa tiloissa.

Seinälaitteet

Seinälaitteet koostuvat liitäntälaatikosta ja siihen liittyvästä säleiköstä tai hajottajasta. Hajotinmalleja on kaksi: rei’itetyllä etulevyllä ja suuttimilla varustettu. Liitäntälaatikossa on mittayhteet ja säätöpelti laitteiden tasapainottamista varten.

Seinäsäleiköt

Tulo- ja poistoilmasäleiköitä käytetään yleisesti monentyyppisissä rakennuksissa. Tuloilmasäleiköistä löytyy kiinteillä ja säädettävillä säleillä varustettuja malleja. Säädettävillä säleillä voidaan suunnata ilmavirran puhalluskuviota. Myös kiinteistä säleistä löytyy useita vaihtoehtoja ilmavirran suuntaamiseen. Säleikköjä valmistetaan alumiinista ja teräksestä. Säleiköt voidaan asentaa suorakaidekanavaan tai seinäpintaan asennuskehyksellä tai erillisellä liitäntälaatikolla, jossa on ilmavirran mittaus- ja säätölaitteet.

Ulkosäleiköt

Liitäntälaatikot

Lindabin valikoimasta löytyy liitäntälaatikoita tulo- ja poistoilmalle, jotka on tarkoitettu kattohajottimille. Seinähajottajille ja säleiköille löytyy omat mallinsa. Liitäntälaatikot toimivat paineenalennuslaatikoina, jotka tasaavat ilmavirran hajottajalle tai säleikölle. Liitäntälaatikot vaimentavat myös kanavaääniä. Käytetty vaimennusmateriaali on polyesterikuidusta valmistettu Acutec. Laatikoissa on säätöpelti ja mittayhteet päätelaitteiden tasapainottamista varten.

Syrjäyttävät tuloilmalaitteet

Lindabin syrjäyttäviä päätelaitteita käytetään yleensä suuremmissa tiloissa, joissa jäähdytystehon tarve on korkea. Laitteiden reikäpellin takana on käännettävät suuttimet, joilla voidaan muokata laitteen heittokuviota. Tämä on erityisen tärkeää tiloissa, joissa laitteen lähellä voi oleskella ihmisiä. Esimerkiksi ravintolasalissa suuttimilla voidaan suunnata ilmavirta pois pöytien luota.

Suuttimet

Suuttimia käytetään tiloissa, joissa tarvitaan pitkää heittopituutta. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi varastotilat ja suuret aulatilat. Usein tuloilma on myös ylilämpöistä huonelämpötilaan nähden ja vaatii suurta puhallusnopeutta saavuttaakseen oleskeluvyöhykkeen. Osa suuttimista on suunnattavia, osa kiinteitä ja ne valitaan aina käyttökohteen mukaan.

Siirtoilmalaitteet

Lindabin siirtoilmalaitteet soveltuvat ilman johtamiseen tilojen välillä. Normaalitilanteessa tuloilmalaite on puhtaammassa tilassa kuin poistoilmalaite ja ilmaa siirretään epäpuhtaampaan tilaan, jotta hajut yms. eivät leviä rakennuksessa. Siirtoilmalaitetta voidaan käyttää myös tasaamaan tilojen välisiä painesuhteita. Laitteissa on äänieristysmateriaalia estämään äänen kulkeutumista huoneiden välillä.

Raitisilmaventtiilit

Raitisilmaventtiileitä käytetään yleensä tuomaan korvausilmaa alipaineiseen tilaan, kuten rakennuksissa, joissa on koneellinen poisto. Raitisilmaventtiilit ovat äänenvaimennettuja sisältä estämään ulkoa tulevan äänen kantautumista sisätiloihin.

Tulo- ja poistoilmaventtiilit

Lindabin venttiilivalikoimasta löytyy tuotteet tulo- ja poistoilmalle. Venttiilit on tarkoitettu lähinnä pienille ilmavirroille asunnoissa, WC-tiloissa sekä muualla, missä järjestelmävaatimukset ovat matalammat. Venttiilit asennetaan yleensä suoraan kanavaan ilman liitäntälaatikkoa.