Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä

Ympäristöhallinto

Ympäristöhallinto tuottaa perustehtäviinsä liittyviä asiantuntija- ja tietopalveluja, julkaisuja ja koulutusta hallinnolle ja elinkeinoelämälle. Se tarjoaa neuvontapalvelua ja välittää ympäristötietoa tiedotusvälineille ja kansalaisille sekä kansainvälisille yhteistyökumppaneilleen. Myös erilaiset luvat ja hankkeiden rahoitus kuuluvat ympäristöhallinnon palvelutehtäviin.

www.ymparisto.fi

Motiva

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

www.motiva.fi

VTT

VTT on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia.

www.vtt.fi

Tilastokeskus

Tilastokeskus on 4. lokakuuta 1865 perustettu Suomen valtion laitos, jonka tarkoitus on toimia tietopalveluna ja tarjota tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin.

www.stat.fi