Toimintamalli ja -politiikka

TOIMINTAMALLI

Hyödynnämme suunnittelun informaatiota järjestelmätoimituksissa ja toimitamme kokonaisjärjestelmiä yksittäisten komponenttien sijaan.

Heatco on edelläkävijä suunnittelun, järjestelmäosaamisen ja logistiikan yhdistämisessä.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Heatco Finland Oy on insinööritoimisto ja LVI-järjestelmien toimittaja. Uudistamme kiinteistötekniikan toimialaa toimimalla suoraviivaisemmin.

Kestävä kehitys

Haluamme toiminnallamme lisätä kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa. Toimimme edistyksellisesti ja palvelukonseptillamme mahdollistamme laadullisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävämpää rakentamista. Kaikessa toiminnassa tähtäämme jatkuvaan kehittymiseen.

WIN – WIN periaate

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme rakentamisen kaikissa vaiheissa. Olemme palvelualttiita ja toimimme asiakaskeskeisesti. Toimintaamme ohjaa vahvasti WIN – WIN periaate.

Tavoitteet

Yrityksen johto on asettanut toiminnalle päämäärätietoiset tavoitteet, joita seuraamme ja huolehdimme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista. Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita.

Henkilöstö

Näemme henkilöstön voimavarana, josta haluamme huolehtia parhaan kykymme mukaisesti hyvillä ja turvallisilla käytänteillä sekä esimiestyöllä. Henkilöstömme on aktiivisesti mukana toimintamme kehittämisessä.

Sidosryhmät

Kunnioitamme kaikkia sidosryhmiä toiminnassamme ja vaalimme hyviä eettisiä käytäntöjä kaikessa toiminnassamme.