Heatco työpaikkana

Heatco työpaikkana

Heatco tarjoaa tekijöilleen uudistushaluisen ja eteenpäin menevän työpaikan alalla, joka vaatii ravistelua ja edistyksellistä ajattelua.

 

Asiakkaiden ykköslinkki!

Nestori Naukkarinen: Asiakasvastaava (nykyään Myyntijohtaja)

Nestorin työpäivät kuluvat tiiviisti asiakasrajapinnassa, ja hän tuntee olevansa pikemminkin asiakasvastaava kuin tekninen myyjä. Heatcon asiakaspalvelutiimissä ei käytetäkään titteleitä, vaan toiminta-alue on moniulotteinen: myyjät hoitavat sidosryhmäsuhteita, tarjoavat asiakkaille teknistä tukea ja osallistuvat varastologistiikkaan.

Myyntitiimin sparrausta

Heikki Ylänne: Myyntipäällikkö

Heikin tehtävänä Heatcolla on vetää myyntitiimiä. Hän auttaa myyntihenkilöstöä päivittäisissä myynnillisissä tehtävissä sekä sparraa heitä ja samalla vastaa myös omista asiakkuuksistaan.

Varaston apupojasta Asiakasvastaavaksi

Patrik Muli: Asiakasvastaava

Patrik on Heatcolla asiakasvastaavan roolissa. ”Asiakasvastaavan työhön kuuluu asiakassuhteiden hankkiminen ja niiden ylläpitäminen. Heatcon tavoite on WIN-WIN lähtökohta, eli pyritään siihen, että Heatco sekä asiakas menestyisi”, Patrik kertoo.

Asuntotuotannon segmentinvetäjä

Timo Marin: LVI-Suunnittelija

Timo toimii Heatcolla LVI-suunnittelijana sekä asuntotuotantosegmentin tiiminvetäjänä.

Heatcolla Timo on ollut yli 7 vuotta. ”Heatco oli tuttu aiemmin työnantajan yhteistyökumppanina, ja siten luonnollinen ja turvallinen työpaikka hakea osaksi hyvää työyhteisöä”, Timo kertoo.