Heatco eettiset ohjeet

Heatcon eettiset ohjeet

Heatco Finland Oy on yritys, joka rakentaa kestävää kehitystä tarjoamalla edistyksellisiä kokonaisratkaisuja ja uusia toimintamalleja LVI-tekniikan parissa. Yrityksessä on sovittu arvoista, jotka ohjaavat koko yhtiön toimintaa. Arvopohja antaa edellytykset menestyä liiketoiminnallisesti ja saavuttaa strategiset tavoitteet.

Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme

 • Edistyksellisyys

  Aina voi tehdä vielä vähän paremmin. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja kehitämme olemassa olevia toimintamalleja.

 • Terveellisyys

  Teemme töitä edistääksemme niin kotien, ihmisten, työntekijöiden kuin yritystenkin hyvää kuntoa ja terveyttä.

 • Tavoitteellisuus

  Rakennamme paremman ympäristön kasvulle ja tuottavalle liiketoiminnalle. Kun asiakkaamme menestyy, mekin menestymme.

 • Palveluhalukkuus

  Kohtaamme asiakkaamme yksilöinä ja palvelemme heitä tasavertaisesti.

 • Ympäristöystävällisyys

  Liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä otetaan huomioon vihreämpi tulevaisuus kokonaisvaltaisesti.

Liiketoiminnan periaatteet

Heatcolla noudatamme lakia ja emme tee kompromisseja tai ratkaisuja, jotka eivät noudata lakia tai lain edellyttämää henkeä tai muita määräyksiä.

Heatcolla toimimme reilusti ja emme hyväksy missään tilanteessa epäeettisiä kauppatapoja. Arvostamme kilpailua ja kilpailijoiden saavutuksia! Haluamme kasvaa vahvemmaksi aidolla kilpailulla ja todellisilla lisäarvotekijöillä. Myönnämme ja hyväksymme rehdin kilpailun, myös kun häviämme.

Heatcolla korostamme ympäristöarvoja ja työoikeudellisia asioita. Haluamme toimia esimerkillisesti ja kannustamme puuttumaan huomattuihin epäkohtiin.

Heatcolaiset eivät ota suoraan tai välillisesti vastaan lahjoja, lahjuksia, tukia tai muita etuja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Heatcon vieraanvaraisuus on aina tavanomaista.

Heatcon sisäinen- ja ulkoinen viestintä on avointa, rehellistä ja toista osapuolta kunnioittavaa. Kirjoitamme ja puhumme arvostavasti tarviketoimittajista, kilpailijoista, työkavereista ja muista sidosryhmistä. Annamme palautteen nostaen ja rakentavasti, eikä negatiivisesti ja epäkunnioittavasti.

Heatcolla on samat mahdollisuudet ja oikeudet, riippumatta etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, kansallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta.

Heatcolla arvostetaan tavarantoimittajia, rahoittajia ja muita yhteistyötahoja. Toimimme aina sovitun ja sanotun mukaisesti. Rakennamme luottamuksen ja win-win periaatteen mukaisia pitkiä kumppanuuksia, emmekä etsi eri sopimusten porsaanreikiä oman edun tavoittelussa.

Heatcolla vaadimme kaikilta kumppaneiltamme ja asiakkailtamme rehellistä toimintaa ja että esimerkiksi tuotteitamme myydään niiden oikeilla vahvuuksilla ja todellisilla argumenteilla.

Yrityksen ja sen henkilöstön vastuu

Yrityksen johto ja koko henkilöstö ovat vastuussa, että yrityksessä toimitaan näiden ohjeiden ja periaatteiden mukaan.

Haluamme kantaa vastuun tuotteista ja palveluistamme kaikissa vaiheissa, suunnittelusta – kiinteistöjen elinkaaren loppuun. Suunnittelemme kestävän kehityksen ja edistyksellisten arvojen mukaisia ratkaisuja. Rakennusvaiheessa toimimme tehokkaasti ja määrätietoisesti, laadukkailla ja kestävillä ratkaisulla. Olemme mukana elinkaarivaiheessa, tuottamassa neuvonta- ja huoltopalveluja asiakkaillemme sekä loppukäyttäjille.

Seuranta

Seuraamme eri alueittain, että toimimme arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Johdolla, tiiminvetäjillä ja koko henkilöstöllä on vastuu tästä asiasta. Ylläpidämme yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettua luottamuksellista yrityksen käsikirjaa, missä ohjeistetaan ja neuvotaan yksityiskohtaisemmin sovittuihin toimintatapoihin.