ISO 9001 ja ISO 14001

 

Heatcolle on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit

Heatcolla suoritettiin auditoinnit sekä ISO 9001 että ISO 14001 sertifiointeihin alkuvuodesta 2023. Niin laatu- kuin ympäristöasiat olivat hyvin järjestyksessä. Heatcon tahtotila on olla edelläkävijä omalla alallaan ja konseptissaan, tästä syystä myös jatkuva kehittyminen jokaisella osa-alueella, on oleellinen osa yrityksen tavoitteita. Säännöllisesti tapahtuvat ulkopuoliset ja puolueettomat auditoinnit ovat check pointeja, joissa tarkastetaan yrityksen kykyä nostaa tekemisen tasoaan.

Laatu

Hyvä laatu on peruskivi, jonka päälle koko toiminnan on helpompaa rakentua. Laatu pitää kattaa kaikki operatiiviset tasot ja sitä on mitattava säännöllisesti, jotta osataan kiinnittää kehityskohtiin syvempää huomiota. Rakentamisen ympäristön huomioon ottava vaatimustaso ja sääntely lisääntyvät koko ajan. Ympäristösertifiointi on osoitus siitä, että Heatco pyrkii kehittämään toimintaansa kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden suuntaan.

Ympäristö

Hyvänä esimerkkinä ympäristön, ja mikä ettei laadunkin, huomioimisesta, on Heatcon tapa vähentää tuotteiden osalta turhia logistiikkakuluja ja kuljetuskilometrejä. Kun tuotteet kuljetetaan valmistajalta suoraan työmaalle ilman välivarastoja, säästyy aikaa ja rahaa. Myös purku- ja lastausmäärät pienenevät ja kuljetuskaluston aiheuttamat päästöt vähenevät. Kaiken lisäksi säästyy mainittujen välivarastojen ylläpitokustannukset, mikä lisää kilpailukykyä tuotteiden hinnoittelussa.

Tuotteet

Sertifiointi myös vaatii Heatcoa perehtymään tuotteiden valmistusprosessiin ja valmistajan kykyyn vastata nykyvaatimuksia laadun ja ympäristön näkökulmasta. Sertifiointi on merkki siitä, että Heatco haluaa kantaa vastuun omista tai edustamistaan tuotteista ja alkuperästä, jolloin myös asiakkaamme voivat luottaa näiden asioiden olevan kunnossa.

Heatco tulee jatkuvasti kehittämään laatu- ja ympäristöasioitaan.

 

ISO 9001 on yksi maailman tunnetuimmista laatustandardeista. Sitä käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Standardi osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksen prosessit, kuten työskentelytavat, päätöksenteko ja vastuut, on määritelty ja dokumentoitu.

 

ISO 14001 on maailman tunnetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmämalli. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksissa. Samalla ympäristöjärjestelmä parantaa työturvallisuutta.