Hiekan- ja öljynerotuskaivot

Hiekanerotuskaivo täyttää rakennusmääräykset pienkohteilta vaadittavan hiekanerotuksen osalta.

Öljynerotuskaivo täyttää rakennusmääräykset pienkohteilta vaadittavan öljynerotuksen osalta. Pakollinen lisävaruste muun muassa autotallin rakentamisessa.

Pyydä tarjous