Heatcossa kehitetään prosesseja ja työkaluja järjestelmällisesti

17.1.2016

Syksyllä 2015 yrityksessä vietiin läpi viiden päivän mittainen tuottavuuteen ja talouteen keskittynyt konsultointi, jonka kohteena oli erityisesti suunnitteluliiketoimintaan liittyvien prosessien kehittäminen. Yrityksen liikevaihdosta noin 15 prosenttia tulee tällä hetkellä suunnitteluliiketoiminnasta. ”Tavoitteenamme on kasvattaa suunnittelun osuutta liikevaihdosta. Perustamme eri puolille Suomea uusia toimipisteitä, jotka keskittyvät talotekniikan suunnitteluun. Suunnitelmissamme on, että vuonna 2018 yrityksellä on 7–8 palvelupistettä eri puolilla Suomea”, Muli kertoo.

Muli pitää tärkeänä, että lvi-suunnittelijat työskentelevät lähellä asiakasta. Näin suunnittelijat voivat palvella asiakastaan paremmin muun muassa osallistumalla tiiviimmin hankesuunnitteluun tai vaikkapa työmaakokouksiin. ”Kun suunnitteluun erikoistuneita toimipisteitä perustetaan ympäri Suomea, toimintaprosessien on oltava kunnossa. Tärkeintä on, että pienissäkin toimipisteissä suunnittelijat ovat motivoituneita ja pystyvät itseohjautuvasti organisoimaan asiakkailta tulevat toimeksiannot.”

Vuonna 2009 perustettu yritys on määrätietoisen kehittämistyönsä ansiosta jo tukevasti kiinni kasvussa. Viimeisten kolmen vuoden aikana liikevaihdon vuosittainen kasvu on ollut noin 50 prosenttia. Toimitusjohtaja Sauli Muli uskoo, että yksi syy kasvuun on yrityksen sisäisten prosessien kehittäminen. Muli uskoo, että talotekniikan lisääntyminen rakennuksissa luo hyvän pohjan yrityksen menestymiselle.

Lähde: ELY julkaisu 19.11.2015.