HEATCO rakentamisen markkinamuutoksen aikana

17.1.2024

Uudisrakentamisen volyymin pudotus on ollut voimakasta alkaen syksystä 2022. Markkinamuutos on koskettanut erityisesti asuntorakentamista ja sen vapaarahoitteista osuutta. Markkinamuutoksen suuruus on ollut eri tilastojen mukaan jopa -75%.

Tämä markkinamuutos alkoi voimakkaammin näkymään lokakuussa 2022, Heatcon lvi-suunnittelu ja asiantuntijapalveluiden kautta. Se näkyi erityisesti uusien hankkeiden suunnittelun vähentymisenä tai niiden keskeyttämisenä.

Miten Heatco on toiminut, kun markkinamuutos on näin voimakas?

Heatco käynnisti 2023 keväällä sopeuttamis- ja uudistusohjelman. Sopeuttamisen tavoitteena oli kokonaisvaltaisesti liiketoimintaan kohdistuvien kustannusten asettaminen laskeneelle liikevaihdon tasolle. Sopeuttamiset tehtiin vaiheittain. Merkittäviä sopeuttamismuutoksia ei ole enää tarve tehdä ja Heatcolla odotetaan liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan selkeästi H2/2024 aikana. Sanonta, ”kevättä odotellessa” tarkoittaa Heatcolaisille ja monelle asiakkaallemme sitä, että työmäärä lisääntyy ja aurinko lämmittää 2023 kesää lämpimämmin.

Heatco käynnisti keväällä 2023 myös uudistumiseen tähtäävän kehitysohjelman. Kehitysohjelma keskittyi resurssien kohdentamiseen tarkemmin, toiminnan suoraviivaistamiseen sekä tuote- ja palveluvalikoiman muutoksiin. Muutama poiminta jo tehdyistä kehitystoimista. Julkistimme uuden hinnaston. Rakenteellisesti se on selkeämpi ja uudistuksen myötä varmistamme tarkemman tarjouksen suhteessa markkinahetkeen. Kehitimme menetelmän, jossa voimme järjestelmällisesti varmistua komponenttitason hinnoittelusta, vaikka tarjoammekin ne kokonaisjärjestelminä. Tämä muutos on ollut välttämätön, ottaen huomioon nykyiset voimakkaat tuotteiden hintavaihtelut. Heatco on myös vähentänyt varastoitavien tuotteiden kokonaismäärä merkittävästi, jotta voimme varmistua riittävän nopeasta reagoinnista hinnoittelussa. Olemme lisänneet ilmanvaihto- ja lämmitystuoteryhmien varastomääriä. Muissa tuotteissa onnistuimme vähentämään vaihto-omaisuutta huomattavasti. Lopputuloksena paransimme toimitusvarmuutta ja vähensimme varastoitavan tarvikkeen määrää 45%:ia. Ympäristö kiittää ja kilpailukykymme parani.

Osana uudistusta Heatco tarkensi oman ydinliiketoiminnan alueita. Tämä tarkoitti resurssien keskittämistä tai lisäämistä alueille, jotka tunnistamme nykyisellään tai strategiassamme omaksi pelikentäksi. Heatco on päättänyt keskittää suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita pieniin, keskikokoisiin ja modulaarisiin kiinteistötyyppeihin. Tyypillisiä kohteitamme ovat kaikki alle 8- kerroksiset asuntotuotannon kohteet, liiketilat käyttötarkoituksesta riippuen noin 3000m2 asti sekä erilaiset moduulituotteita valmistavat asiakkuudet.

Vaikka Heatcolle ja useille asiakkaillemme ajanjakso on ollut haastava, olemme innoissamme tehdyistä muutoksista. Uskomme, että kilpailukyvykkyys on lisääntynyt ja panostaminen omiin tuotekokonaisuuksiin erityisesti eri sisäilmastoratkaisuihin on oikea. Visiomme TERVEET IHMISET TERVEISSÄ TILOISSA, ohjaa panostamaan entistä enemmän lämmittämisen, ilmanvaihdon ja jäähdyttämisen ratkaisuihin korjaus ja uudisrakentamisen kohteissa.

– Heatco johto