Ympäristöarvot ja kiinteistöjen elinkaaritoimintojen merkitys lisääntynyt LVIA-suunnittelussa

21.8.2020

Kiinteistöjen kokonaisvaltainen tarkastelu suunnittelun, rakentamisen ja elinkaarivaiheen toiminnoissa on vahvassa kasvussa. Ympäristötekijät sekä kiinteistöjen elinkaaren toiminta määrittävät myös entistä vahvemmin suunnittelua ja tekniikan sisältöä. Rakentamisen laatu ja tehokkuus paranee, kun kiinteistöjä tarkastellaan kokonaisuutena ja että tekniikan järjestelmät sopivat hyvin yhteen. Tämä suunnittelutapa palvelee parhaiten myös kiinteistöjen käyttäjää vuosikymmeniä!

Olemme iloisia tästä kehityssuunnasta. Puhtaampi ilma, veden vastuullinen käsittely ja energiatehokkuus ovat megatrendejä, jonka kehityksen kärjessä Heatcon suunnittelu ja tuotevalikoima ovat jatkossakin