Raaka-aineiden hinnat kovassa nousussa

24.3.2021

Viime kuukausien aikana useiden raaka-aineiden hinta on noussut useita kymmeniä prosentteja. Puhutaan jopa ennennäkemättömästä hintakehityksestä. Esimerkiksi teräksen ja kuparin hinnat ovat kallistuneet viime kesästä lähtien. Myös muovituotteiden hinnat ovat nousseet öljyn hinnannousun myötä. Raaka-aineiden hintamuutokset vaikuttavat suoraan tai osittain jalosteiden hintaan ja monet valmistajat ovat olleet pakotettuja tekemään koviakin hintamuutoksia.

On tärkeää, ettei hintamuutosta joudu ainoastaan yksi toimitusketjun lenkki ottamaan kantaakseen. Tästä syystä me Heatcolla jaamme tietoa asiakkaillemme heti, kun se on itsellämme tiedossa. Haluamme auttaa asiakkaita, ettei heille tule haastavia tilanteita eteen kesken pidemmän urakan. Pyrimme ennakoimaan tulevia muutoksia ja autamme asiakkaitamme valmistautumaan niihin etukäteen ja huomioimaan muutokset omassa tarjouslaskennassaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pidemmällä aikavälillä raaka-aineiden hintamuutokset vaikuttavat lopulta, enemmän tai vähemmän, lähes kaikkiin tuotteisiin. Heatcon LVI-suunnittelu ja järjestelmätoimitukset mahdollistavat sen, että voimme yhdessä asiakkaan kanssa hyödyntää jo suunnitelmavaiheessa sellaisia valintoja sekä toimitusmalleja, joilla hinnankorotuksien vaikutuksia voidaan minimoida rakentamisvaiheessa.

Heatcon asiakasvastaavat ovat asiantuntijoita, joilta saat tietoa ja he auttavat löytämään oikeat ratkaisut tässäkin markkinatilanteessa, jossa näyttää siltä, ettei hinnannousun huippua olla vieläkään koettu. Olemme valmistajien sekä asiakkaidemme kanssa saman pakottavan tilanteen edessä hinnankorotuksien kanssa ja meille on tärkeää, että pystymme yhdessä löytämään kaikille parhaat ratkaisut.

Ota yhteyttä, etsitään yhdessä oikeat ratkaisut eri tilanteisiin.