Lakiuudistus tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamista

24.3.2022

Rakennuslaki tuo vähähiilisyyden ja digitalisaation osaksi rakentamista

Nyt eteenpäin vietävä rakentamislaki edistää erityisesti kestävää rakentamista ja rakentamisen digitalisaatiota. Lain myötä rakentamista sujuvoitetaan monin tavoin. Ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin mukaan lakiuudistus tuo ilmastonmuutoksen torjunnan osaksi rakentamista ohjaavaa lainsäädäntöä.

Rakentamislaissa annettaisiin uudet tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja sen elinkaaresta. Lakiin lisättäisiin myös asetuksenantovaltuudet, joiden nojalla annetaan myöhemmin asetukset rakennuksen ilmastoselvityksestä, materiaaliselosteesta ja hiilijalanjäljen raja-arvoista. Asetukset tulisivat osaksi Suomen rakentamismääräyskokoelmaa.

Rakentamisesta sujuvampaa

Lain myötä rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuisivat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Tällöin yksivaiheisessa rakentamislupamenettelyssä harkittaisiin samalla kertaa toteutuvatko sekä rakennuksen sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset.

Jatkossa rakentamislupaa haettaisiin tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa. Lupaa edellyttävät suunnitelma- ja toteumamallit tallennettaisiin tulevaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Yksivaiheisessa rakentamislupamenettelyssä samalla kertaa harkittaisiin toteutuvatko rakentamisen sijoittamisen ja toteuttamisen edellytykset. Uudistuksen myötä esim. alle 30 neliämetrin saunan voi rakentaa ilman rakentamislupaa.

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävät jaetaan viiteen vaativuusluokkaan

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyttä ei rakennusvalvonnat enää tutkisi. Pätevyys tultaisiin osoittamaan ympäristöministeriön valtuuttaman toimielimen myöntämällä todistuksella.

Laki tulisi voimaan 1.1.2024

Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja asiasta

(Lähde: Ympäristöministeriö 22.3.2022)