Viessmann investoi 200 MEUR lämpöpumpputuotantoon Euroopassa

18.7.2022

Viessmann julkaisi lehdistötiedotteen 14. heinäkuuta 2022

Viessmann Group, yksi maailman johtavista kestävien ilmasto- (lämmitys, jäähdytys, vesi ja ilmanlaatu) ja uusiutuvien energiaratkaisujen toimittajista, rakentaa uuden tuotantolaitoksen Legnicaan, Puolaan. Tuotantolaitos on osa Viessmannin suurinta Climate Solutions-liiketoiminta-aluetta.

Viessmannin uusi tuotantolaitos nopeuttaa lämpöpumppujen käyttöönottoa keskeisenä osana laajaa kestävää energiaratkaisuvalikoimaa maksimaalisen ilmastonsuojelun varmistamiseksi. Lämpöpumppukapasiteetin kasvattamisen lisäksi Viessmann ajaa johdonmukaisesti eteenpäin muun muassa sähkön varastointi-, aurinkolämpö- ja kaukolämpökapasiteetin laajentamista. Lisäinvestointeja on jo suunnitteilla Eurooppaan, kuten Saksaan. Ilmastoratkaisukeskeisellä startegiallaan sekä uuden toimipaikkansa myötä Legnicassa, Puolassa perheyritys osallistuu merkittävästi Euroopan geopoliittisen energiaomavaraisuuden vahvistamiseen.

Valmistuttuaan vuonna 2023 Viessmannin uusi, noin 50 000 neliömetrin kokoinen, tuotantolaitos edistää merkittävästi lämpöpumppujen toimittamista Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille. Näin yritys edistää sekä energiamurroksen onnistumista että riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista, erityisesti Venäjän kaasuntuonnista. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös uuden tuotantolaitoksen tehokkuuteen ja kestävyyteen. Uusi toimipaikka tulee työllistämään tulevaisuudessa yhteensä 1 700 ihmistä.

 

Lue koko lehidistötiedote suomeksi