Energiasuunnittelu

Energiatodistus ja energiaselvitys

Heatco toteuttaa ammattimaisesti LVI-suunnittelu ja energialaskentapalvelut valtakunnallisesti. Kohteita ovat uudis- ja korjausrakentamisen kiinteistöt kaikissa kokoluokissa. Tyypillisiä kohteita ovat omakotitalot, rivi- ja kerrostalot, päiväkodit, koulut sekä liikerakennukset.

Olosuhdesimulointi

Rivi- ja kerrostalojen olosuhdesimuloinnit kesäajan huonelämpötilatarkasteluun. Heatco konsultoi  myös olosuhdesimulointien avulla LVI-suunnittelijaa sisäilmaolosuhteiden suunnittelussa mm. jäähdytystehojen laskennassa  sekä ilmavirtojen suunnittelussa.

Lämmitys- ja jäähdytystapavertailut

Palveluihin kuuluu myös Lämmitys- ja jäähdytystapavertailut sekä konsultoimme kiinteistön energian käyttöön liittyvissä asioissa. mm. energiakäytön optimointi.

Energia-avustukset

Henkilö- ja taloyhtiöasiakkaille asumisen rahoitus- ja  kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustushakemukseen tarvittavat laskelmat ja selvitykset.