Fossiilinen polttoaine ei voi olla rakennuksen päälämmönlähde 1.12.2021 alkaen

30.11.2021

Uuden lain (927/2021) mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uudessa tai laajamittaisesti korjattavassa (korjausaste yli 25 %) rakennuksessa energialaskennassa käytettävästä laskennallisesta ostoenergiasta vähintään 38 prosenttia on uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian vähimmäisosuuden täyttyminen on osoitettava laskelmalla esimerkiksi energiaselvityksen yhteydessä.

Lähde: https://ym.fi/-/rakennusten-kayttamasta-energiasta-38-prosenttia-oltava-jatkossa-uusiutuvaa

Mitä uusi laki käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä tämä tarkoittaa, että fossiilinen energia, mikä on yleensä öljy, ei voisi enää olla rakennuksen pääenergialähde. Uudiskohteiden, kuten asuntorakentamisen, suunnittelulle tällä ei ole juurikaan merkitystä, sillä näissä kohteissa uusiutuvaa energiaa on käytetty jo pitkään. Uusi merkittävä käytäntö uudiskohteiden kohdalla on laskelman esittäminen energialaskennan yhteydessä.

Suurempi käytännön vaikutus tulee näkymään peruskorjattavissa öljy- ja kaasulämmitteisissä kohteissa, joissa öljyä ja kaasua ei enää voi jättää ainoaksi lämmönlähteeksi. Tässäkin pitää muistaa, että kohteen korjausateen tulee olla yli 25 %, jotta uudella lailla on vaikutusta. Täten pienet korjaukset, kuten vesivahinko, ei velvoittaisi luopumaan fossiilisesta energiasta korjauksen yhteydessä.

Heatcolla valinnoissa ja päätöksissä otetaan huomioon vihreämpi huominen

Olemme jo pitkään huolehtineet, että asiakkaalle tehtävät LVI-tekniikan ratkaisut ovat lainmukaiset ja täyttävät rakentamismääräykset, sekä kiinteistöjen tekniset ratkaisut tukevat ihmisten, rakennusten ja ympäristön terveellisyyttä. Pidämme huolta, että tuotteiden alkuperä, valmistusmenetelmät, kehityssuunta ja ympäristöystävällisyys tukevat kestävää kehitystä. Meille ihmisten hyvinvointi on osa toimintaympäristöä.

Fossiilisten energialähteiden korvaavia ratkaisuja

Maalämpöpumppu

Viessmann Vitocal maaläpöpumppuMaalämpöpumppu on riippumaton fossiilisista polttoaineista ja vähentää tehokkaasti CO2-päästöjä ja edistää ilmaston suojelua. Maalämpöpumput käyttävät maaperää tärkeimpänä energianlähteenä, joko maapiirikeräinten tai maasensoreiden avulla. Mikäli vesi on käytettävissä lämmönlähteenä, voidaan asentaa vesi/vesilämpöpumppu.

Viessmann maalämpöpumput ovat ensimmäinen valinta, kun halutaan yhdistää lämmityskustannuksissa säästäminen ympäristöystävälliseen lämmöntuotantoon. Lämpöpumpun käyttämää energiaa on ympäristössä tarjolla rajoittamattomasti ja ilmaiseksi. Täysimittainen lämmitysjärjestelmä tarvitsee vain vähäisen määrän sähköä toimintaa ja pumppua varten, voidakseen hyödyntää tätä energiaa. Viessmann Vitocal-maalämpöpumppujen ääniteknisesti optimoitu rakenne takaa hiljaisen käyttökokemuksen.

Ilma-vesilämpöpumppu

Viessmann Ilma-vesilämpöpumppuMyös lyhenteillä VILP ja IVLP tunnettu ilma-vesilämpöpumppu siirtää ulkoilman lämmitysenergian vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Ilma-vesilämpöpumppu ei tarvitse porakaivoa vaan se ottaa energiansa ympäröivästä ilmasta. Hyvän hyötysuhteensa ansiosta ilma-vesilämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu.

Viessmann ilma-vesilämpöpumpuissa on kaksi osaa, joissa on hiljainen käyntiääni, sisäyksikkö ja ilmaa johtava ulko-osa. Hankalia seinän läpi viemisiä ja ilmastointikanavien asentamista ei tarvita.

 

 

Sisäilmalämpöpumppu

Flexit EcoNordic sisäilmalämpöpumppuFlexit EcoNordic sisäilmalämpöpumppu soveltuu erityisesti alle 150 m2 kokoisiin asuntoihin. Sisäilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa tilojen lämmitys, lämmin käyttövesi sekä ilmanvaihto. Laite on erinomainen valinta energiatehokkaisiin matalanenergia rakennuksiin. Sisäilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa rakennuksen lämmin käyttövesi sekä ilmanvaihto, joiden ansiosta laite on erinomainen valinta saneerattaviin pientaloihin ja asuntoihin.

Flexit EcoNordic-sisäilmalämpöpumput hyödyntävät luonnollista hiilidioksidia kylmäaineena, jonka ansiosta varsinkin lämmin käyttövesi voidaan tuottaa erittäin energiatehokkaasti. Korkean lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen omaava ilmanvaihtoyksikkö lisää asuinmukavuutta sekä pitää rakennuksen käyttökustannukset alhaalla korkean energiatehokkuuden ansiosta.